Klimalandsbyen Vandel

Vandel designer fremtidens klimalandsby

Kan en landsby samle et lokalt fællesskab om at nedbringe sit samlede CO2-aftryk markant? Hvad kan landsbyer og små lokalsamfund gøre for klimaet? Og hvordan kan arbejdet med klima understøtte udviklingen i en landsby? Det vil Klimalandsbyprojektet undersøge.

Vandel er udpeget som klimalandsby, hvor Vandels borgere fra 2021 til Q1 2024 arbejder med at nedbringe byens samlede CO2-udledning og samtidig styrke fællesskab og lokal udvikling. Vandel er den første klimalandsby i Vejle Kommune og derfor et eksperimentarium og udstillingsvindue, hvor borgere, organisationer og virksomheder kan hente inspiration til grønne løsninger.

Vandel Udviklingsråd er tovholder, og alle lokale kan være med.

Se også:
www.facebook.com/vandeludvikling
www.klimalandsby.vejle.dk

Vandel har Nordens største solcellepark

Flyvestation Vandel var en militær flybase, som blev oprettet af den tyske besættelsesmagt i 1943.
I dag hedder området Erhvervspark Vandel og ejes af Bregentved Gods, som har bygget Danmarks størte solcellepark. Solcelleparken  leverer 268 MW, hvad der svarer til strømforbruget i 24.000 husstande.

Vandel Klimalandsby

Inspiration til klimaløsninger

Klima Kunstværk

I Vandel får vi vores eget klimakunstværk som del af Klimalandsbyprojektet. Sammen med en kunstner skaber vi et eller flere kunstværker der kan samle os om fælles handling og vision som Klimalandsby.

Læs mere >

Køb lokalt

Når vi støtter vores lokale producenter af mad og andre produkter er vi med til at støtte den lokale økonomi og reducere CO2-udledningen.

Læs mere >

Byttecentralen

Efter at have fået nye Lokaler i den gamle skole i Vandel, har vi nu kunne udvide vores åbningstider i byttecentralen. Alle er velkomne.

Læs mere >

Tekstilgenbrug

Som en del af vores deltagelse i Klimalandsbyprojektet, har vi sat stort fokus på affaldssortering og vores forbrug.

Læs mere >

Fællesspisninger

Kom med til fællesspisning og mød din nabo. Fællesspisningerne bliver løbende slået op på opslagstavlen og på Udviklingsrådets Facebookside.

Læs mere >