Vandel Udviklingsråd

Vandel udviklingsråd er en paraply-organisation på tværs af områdets foreninger

Vandel Udviklingsråd er en paraply-organisation, som går på tværs af områdets øvrige foreninger. Derfor har alle foreninger der er hjemmehørende i lokalområdet (7184) et sæde i rådet.
For også at repræsentere borgere som ikke er repræsenteret gennem foreninger, vælges der også et antal medlemmer direkte til rådet (se mere i rådets vedtægter).

Vandel Udviklingsråd fungerer som Lokalråd for Vandel og nærmeste omegn.

Foreningens formål er, i tæt samarbejde med øvrige foreninger, institutioner og borgere i området 7184 Vandel, samt øvrige med interesse i lokalområdets udvikling, at arbejde for projekter, som understøtter en positiv udvikling for lokalområdet. 

Det kan for eksempel være:
– øget bosætning
– markedsføring af Vandel området – ”sætte Vandel på landkortet”
– tæt samarbejde med Vejle kommune
– forbedret infrastruktur – velholdte veje/stier – bedre busforbindelser etc.
– byforskønnelse/-udvikling
– øget sammenhængskraft i lokalområdet
– og andet der bidrager til områdets udvikling

Læs mere i om rådets virke i vedtægterne og i samarbejdsaftalen med Vejle Kommune.

Vandel Udviklingsråd

Direkte valgte medlemmer

Mette Jensen

Vestbanevej 22, 7184 Vandel
mjhurup@yahoo.dk
Tlf. 2494 0180

John Pedersen

Mølleparken 10, 7184 Vandel
jp.ap@mail.dk
Tlf. 2085 5427

Henrik Søndergaard

Fasanvej 10, 7184 Vandel
h_soendergaard@hotmail.com
Tlf. 4020 8531

Thomas Bach

Mølleparken 37, 7184 Vandel
Thom@s-bach.dk
Tlf. 2147 6609

Referater fra rådsmøder