Vandel Udviklingsråd

Vandel udviklingsråd er en paraply-organisation på tværs af områdets foreninger

Vandel Udviklingsråd er en paraply-organisation, som går på tværs af områdets øvrige foreninger. Derfor har alle foreninger der er hjemmehørende i lokalområdet (7184) et sæde i rådet.
For også at repræsentere borgere som ikke er repræsenteret gennem foreninger, vælges der også et antal medlemmer direkte til rådet (se mere i rådets vedtægter).

Vandel Udviklingsråd fungerer som Lokalråd for Vandel og nærmeste omegn.

Foreningens formål er, i tæt samarbejde med øvrige foreninger, institutioner og borgere i området 7184 Vandel, samt øvrige med interesse i lokalområdets udvikling, at arbejde for projekter, som understøtter en positiv udvikling for lokalområdet. 

Det kan for eksempel være:
– øget bosætning
– markedsføring af Vandel området – ”sætte Vandel på landkortet”
– tæt samarbejde med Vejle kommune
– forbedret infrastruktur – velholdte veje/stier – bedre busforbindelser etc.
– byforskønnelse/-udvikling
– øget sammenhængskraft i lokalområdet
– og andet der bidrager til områdets udvikling

Læs mere i om rådets virke i vedtægterne og i samarbejdsaftalen med Vejle Kommune.

Vandel Udviklingsråd

Direkte valgte medlemmer

mette-jensen
Mette Jensen

Kasserer
Vestbanevej 22, 7184 Vandel
mjhurup@yahoo.dk
Tlf. 2494 0180

kristian
Kristian Bøtkjær

Formand
Grindstedvej 22, 7184 Vandel
Kristian@kbtotal.dk
Tlf. 2889 4144

ronni
Ronni Jack Vennberg

Bestyrelsesmedlem
ronnijack78@gmail.com
Tlf. 2219 2093

rikke
Rikke Steen Jørgsensen

Næstformand
rikkesteen@me.com
Tlf. 2896 1192

Referater fra rådsmøder