Flag-lauget i Vandel

Flag hejses/nedtages i henhold til gældende flagregler

  • Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og hales ned ved solnedgang.
  • Flaget kan hales ned tidligere, hvis der er behov for det.
  • Der hænges flag i alle flagstænger.
  • På ikke officielle flagdage hænger vimpel/stander yderst og logo-flag i midten.
  • Dagen før eller når flaget er hejst – sendes ud på facebook at vi flagrer for xxxx med en opfordring til byen om at gøre det samme.
  • Flagning efter mørkets frembrud siges at være flagning for Fanden.
  • Flaglauget laver selv fordeling af hvem har opgaven pr. gang

Flagdage i Vandel 2022

Flaglauget i Vandel

Flaglaugets medlemmer

John Pedersen

Mølleparken 10, 7184 Vandel
jp.ap@mail.dk
Tlf. 2085 5427

Flagalle Vandel
Peder

Adresse, 7184 Vandel
E-mailadresse
Tlf.

Flagalle Vandel
Jytte

Adresse, 7184 Vandel
E-mailadresse
Tlf.

Flagalle Vandel
Lau

Adresse, 7184 Vandel
E-mailadresse
Tlf.