Projekter i Vandel

Vandel Udviklingsråds projekter

Her finder du liste over de projekter udviklingsrådet arbejder med, både kommende, løbende og afsluttede. 

 • Autocamperplads Kommende
 • Etablering af ny bypark Kommende
 • Udsigtstårn Kommende
 • Byporte Kommende
 • Højen ved vest indgang Kommende
 • Landsbycafe hjørne Kommende
 • Busskure Kommende
 • Grindstedvejs forskønnelse Kommende
 • Bysyn med Vejle Kommune Årligt
 • Åben Landsby Årligt
 • Flag ved indfaldsveje Løbende
 • Velkomstpakke Løbende
 • Lokalplaner Løbende
 • Bosætning Løbende
 • Flyt til Vandel kampagne Løbende
 • Klimalandsby Løbende
 • Vandel Skoles udvikling/fremtid Løbende
 • Klyngesamarbejde med lokalråd Løbende
 • Skiltning ind i byen Løbende
 • Hjemmeside/dokumenter Løbende
 • Byforskønnelsespris Løbende
 • Kommuneplan Afsluttet
 • Landsbyvision Afsluttet
 • Byens bænke renoveres Afsluttet
 • Bypumpe renoveres Afsluttet
 • Bålhytte renoveres Afsluttet
 • Build the Change Afsluttet

Vandel landsbyvision

En plan for fremtiden

I samarbejde med Vejle Kommune og Gustin har vi udarbejdet en Landsbyvision. 
Formålet er at give en retning for udviklingen af et bæredygtigt landsbysamfund og anvise overordnede målsætninger og virkemidler.

Værdier og visioner

Borgerne og lokalsamfundet i Vandel har bidraget med idéer, inputs og ønsker til udviklingen af byen. Alle inputs er samlet under tre overordnede strategier, som tilsammen skal være med til at forme fremtiden for området.

01

Byliv, mødesteder og centrum

Følelsen af en samlet og levende by, hvor det
gode liv leves. Styrke mødesteder, hvor folk
krydser hinanden.

02

Byforskønnelse og fartsænkning

Begrønning og forskønnelse vil skabe gode omgivelser og en attraktiv oplevelse af byen.
Grøn fartsænkning vil sikre en smuk og tryg
bygade.

03

Nye boformer og turisme

Forskellige boformer kan skabe diversitet, som
skaber gode lokale mødesteder og et stærkt
fællesskab. Byens kvaliteter og potentiale i
aktiviteter kan tiltrække turismen.

Vandel Landsbyvision
Vandel Landsbyvision 2021