Klimalandsbyen

Udstilling: Min mormor er klimaaktivist

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum udvikler en udstilling om fremtidens bæredygtige forbrug, med udgangspunkt i hvad vi kan lære af tidligere generationers håndværk og traditioner.

Museets klimaudstilling nærmer sig den endelige færdiggørelse.

D. 11. maj var der besøg af arkitekten, Mads. Han medbragte skilte og tekstplancher, og de frivillige kom godt igang med at sætte disse op på vægge og i montrer.

Udstillingen tager udgangspunkt i genstande fra samlingerne og viser, hvordan man tidligere producerede fødevarer, tøj m.m. til eget brug, udnyttede de forhåndenværende ressourcer og genbrugte ting og materialer – i stedet for at smide væk eller købe nyt. Der er eksempler på reparation, omsyning af tøj, fremstilling og konservering af madvarer, emballageforbrug, elforbrug og overforbrug.

Genstandene suppleres med interviews med lokale sognebørn, tekster med fakta om råstofudnyttelse og CO2 udledningens indflydelse på klimaet.

Vi kan nu forestille os, hvordan den færdige udstilling kommer til at tage sig ud og glæder os meget til at vise den frem for gæster den 3. juni på “Åben Klimalandsbydag”.

I trappegangen ned til udstillingskælderen inviteres man indenfor af et vægmaleri med tegnede “kakler”udført af den lokale kunstner Hanne Jette Guttesen. Kunstværket supplerer den indendørs udstilling.