Pressemedelelse

Klimalandsbyprojektet er en succes:

Vandel har sænket sit CO2 aftryk på to år

For to år siden blev Vandel udråbt til Vejle Kommunes første Klimalandsby. Foran de lokale borgere lå helt ubetrådt grund, og i løbet af de kommende to år skulle landsbyen bevise, at man ved øget bevidsthed, fællesskaber og vilje kan gøre en klimamæssig forskel. Det har Vandel til fulde bevist. 

 

I 2021 udledte hver husstand i Vandel 8,2 tons CO2 årligt målt på el, varme, transport og affald og fødevarer. Her, to år senere, er det tal faldet til 5,6 tons, som svarer til godt 30 pct. Det viser målinger foretaget både inden, undervejs og ved afslutning af projektet.

– Vi er simpelthen så imponeret af den indsats, borgerne i Vandel har lagt for dagen i de to år, de har haft titlen Klimalandsby. Vi vidste godt, at fællesskabet og viljen var noget helt særligt, da vi udvalgte Vandel. Men de har alligevel overrasket os positivt, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, der står bag Klimalandsbyprojektet.

"Vi er simpelthen så imponeret af den indsats, borgerne i Vandel har lagt for dagen i de to år, de har haft titlen Klimalandsby. Vi vidste godt, at fællesskabet og viljen var noget helt særligt, da vi udvalgte Vandel. Men de har alligevel overrasket os positivt"

Fjernvarme som driver

Det er særligt på opvarmning, at Vandel har hentet sin største CO2-besparelse. I løbet af to år har klimalandsbyen rejst et fjernvarmeprojekt på benene.
Det har betydet, at to ud af tre husstande i Vandel i dag er tilsluttet den grønnere varmeløsning.
Omregnet til CO2 har fjernvarmen betydet et fald i udledningen på ca. 1,7 tons CO2.

– Fjernvarmen som erstatning for olie- og gasfyr har helt sikkert været den store driver i forhold til at nedbringe Vandels CO2-udledning. Men det positive i baseline-målingerne er, at landsbyen har nedbragt udledningen af CO2 på alle parametre. Det vil sige også på antal kørte kilometer, forbrug af el og på affalds- og fødevarevanerne. Det viser, at vi rent faktisk kan lykkes som enkeltindivider med at gøre en forskel, siger formanden.

Energi, tålmodighed og fællesskaber

At Klimalandsbyprojektet er lykkedes, skyldes i høj grad et tæt, tillidsfuldt parløb mellem landsby og kommune. Men det allervigtigste har været drivkraften hos alle de lokale ildsjæle i Vandel.
Her er det særligt tre begreber, der har bragt størst værdi – nemlig at lægge indsatsen dér, hvor energien er lokalt, masser af tålmodighed og stærke fællesskaber. Det kan Vandel Udviklingsråd skrive under på.

– Klimalandsbyprojektet har været med til at starte nye tiltag op i Vandel. Vi har bl.a. fået Byens Bil, som er blevet en stor succes, selv om det tog lidt tid at få tilslutning til den. Herudover har vi også skabt fokus på genbrug og recycling, bl.a. gennem repair café og byttecontainer. Senest har borgerne herude været med til at plante frugttræer og bærbuske i den nye fælles frugtlund, fortæller Mette Jensen, Vandel Udviklingsråd.

Inden for kort tid lander et inspirationskatalog, der samler op på alle erfaringerne fra projektet, på projektets hjemmeside. Kataloget skal fungere som inspiration for andre, der gerne vil lære af projektet.

Du kan læse mere om klimalandsbyprojektet her >