Vandel Udviklingsråd

Vandel Skoles fremtid

Hvad sker der nu?

Arbejdsgruppen afdækker mulighederne og kommer med et overblik over reelle mulighederne for skolen og hvordan de kan blive et aktiv for Vandel by. Arbejdsgruppen afrapporterer i løbet af efterår 2023.

Kender du en forening, virksomhed eller personer som har interesse i at benytte, købe eller leje bygningerne, så kontakt udviklingsrådet.

Arbejdsgruppen består af Udviklingsråd Vandel og Vejle Kommune ved Børn og Unge og Teknik & Miljø.

Har du forslag til hvad bygningerne kan bruges til så indsend gene nedenstående blanket til info@udviklingvandel.dk senest d. 1/8-2023

Skema _Ønske til brug af lokaler på Vandel skole juli 2023