Klimalandsbyen

Fællesspisninger

Klimaprojektet handler om at skabe lokale fællesskaber som sammen kan tage handling. Derfor er sjove og hyggeligt events og mødesteder vigtige i projektet.
Kom med til fællesspisning og mød din nabo, snak om hvad der rør sig og bliv inspireret af aftenens tema.

Fællesspisningerne bliver løbende slået op på opslagstavlen og på Udviklingsrådets Facebookside.

I projektet arbejder vi også for at skabe gode sociale mødesteder for byens borgere og foreninger. Det på tværs af Efterskolen, Hallen, den gamle skole mm.